ConTax
Acasa Servicii Portofoliu Contact
Servicii
Oferim următoarele servicii:
Contabilitate financiară Consultanţă financiar-contabila Prelucrarea contabilă a salariilor şi completa întocmire a tuturor formalităţilor legale în vigoare necesare depunerii declaraţiilor la autorităţi:
Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare, registrul de evidenta fiscala;
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele si impozitele;
Contabilitate de gestiune;
Elaborarea balanţei de verificare lunară.
Întocmirea bilanţului contabil;
Verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
Supervizarea inventarului de la 31 decembrie;
Verificarea lunară a înregistrărilor contabile efectuate de către beneficiar;
Note contabile de corectură;
Note contabile de inventar;
Identificarea şi întocmirea tuturor documentelor, declaraţiilor cu privire la orice alte taxe sau impozite stabilite de autorităţile statului şi care afectează beneficiarul.
Întocmirea analizelor economico-financiare.
Identificarea tuturor taxelor aplicabile afacerii dvs;
Procedura de întocmire şi conformitatea documentelor fiscale;
Asistenţă în timpul controalelor fiscale şi contestaţiilor;
Identificarea riscurilor şi oportunităţilor de natura fiscală;
Întocmirea unor raportări manageriale, situaţii financiare, cash-flow optime, specifice activităţii şi elaborarea lor automată;
Leasing, linii de credit si credite pe termen lung;
Transmiterea de informaţii în legătura cu evoluţia regulilor contabile şi fiscale susceptibile sa-l influen ţ eze pe beneficiar;
Indicaţii în ceea ce priveşte problemele contabile, fiscale şi sociale, actualizate în permanenţă funcţie de modificările legale apărute, modificări care vizează specificul activităţii beneficiarului;
Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal;
Întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor;
Întocmirea tabelului de plăţi şi ordinelelor de plată;
Întocmirea şi depunerea statelor de plată şi a declaraţiilor lunare la Inspectoratul de Muncă;
Urmarirea situaţiei cărţilor de muncă la Inspectoratul de Muncă;
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pentru somaj;
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pentru Casa de Asigurări de Sănătate;
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor pentru Casa de Pensii;
Întocmirea declaraţiilor fiscale;
Întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă la Inspectoratul de Muncă;
Întocmirea şi înregistrarea actelor adiţionale la contractele de munca;
Întocmirea Registrului de Evidenţă al personalului.
©2009 ConTax SRL • Toate drepturile rezervate
Strategie Contax